Podle nařízení Evropského Parlamentu a Rady (EU) č. 1169/2011 ze dne 25. října 2011 o poskytování informací o potravinách spotřebitelům, je povinností stravovacích provozů uvádět alergeny obsažené v nabízených pokrmech s účinností od 13. 12. 2014. 

Proto i my uvádíme u jednotlivých pokrmů možné alergeny.

Seznam a číselné označení potravinových alergenů, které podléhají legislativnímu označení dle směrnice 1169/11 EU